Declinare a răspunderii

Conținutul site-ului e-Nutritie.ro, cum ar fi textul, grafica, imaginile și alte materiale conținute pe site-ul e-Nutritie.ro ("Conținutul") au doar scop informativ. Conținutul nu este destinat să înlocuiască sfatul, diagnosticul sau tratamentul medical profesional. Solicitați întotdeauna sfatul medicului dumneavoastră sau al altui furnizor de sănătate calificat pentru orice întrebări pe care le puteți avea cu privire la o afecțiune medicală. Nu ignora niciodată sfaturile medicale profesionale sau nu întârziați să îl căutați din cauza a ceva ce ați citit pe site-ul e-Nutritie.ro!

Dacă credeți că ați putea avea o urgență medicală, sunați imediat medicul dumneavoastră sau la 112. e-Nutritie.ro nu recomandă și nu aprobă teste specifice, medici, produse, proceduri, opinii sau alte informații care pot fi menționate pe Site. Încrederea în orice informație furnizată de e-Nutritie.ro, angajații e-Nutritie.ro, alții care apar pe Site la invitația e-Nutritie.ro sau alți vizitatori ai Site-ului este exclusiv pe propriul risc.

e-Nutritie.ro nu oferă sfaturi medicale, diagnostic sau tratament.
Declinare a răspunderii